Kể Chuyện ‘Đêm Trước Giáng Sinh’ (The Night Before Christmas)

Các bạn rối nhỏ đã được gặp Ông già Noel và họ đã cùng nhau kể câu chuyện‘Đêm Trước Giáng Sinh’ (Night Before Christmas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Hotline Email